30-1. 2012 INGEN VEj UDEN OM

 

 

 

Vi måtte bestille et vognlæs stabilgrus Grønnes 1700 kilo kunne komme op ad indkørselen. Lastvognen med gruset kunne heller ikke komme op, gruset blev læsset af nede vejen. En gummiged måtte rekvireres til at fordele de 8 kubikmeter grus, det var lidt mere end vi kunne klare med en skovl

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.