26-11. 2011 GRØNNE KØRER STADIG LYSTIGT!

 

 

kom statusrapporten fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Grønne  uden sammenligning være den elbil i forsøgsordningen som har kørt længst. Nu har den rundet de 40.000 kilometer. Undervejs har Grønne kørt jorden rundt og deltaget i to rallyer, og den kører stadig problemfrit hver eneste dag.   Vores drøm er, i løbet af næste år, at etableret et solcelle anlæg til opladning af Grønne

Vi elsker den bil, og håber at det vil vareinden den skal  museum.

Resultaterne af forsøgsordningen for elbiler vil snart blive lagt ud  Energistyrelsens hjemmeside

Hjalte og Ninad

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.