14- 10. KULTURNAT I KØBENHAVN

 

 

Grønne kørte os til København. Den blev udstillet kajen bagved Energistyrelsen imens vi holdt foredrag inde i husetDer kom en masse folk forbi og bilen, og bagefter kørte Hjalte den nye klima, bygnings  og energiminister Martin Lidegaard og hans familie til Christiansborg

Nina var da allerede gået i gang med at lave lysshow hovedbiblioteket, som holdt en stor hippiefest i anledning af Peter Øvigs nye bog” Hippie”

Nina og Hjalte

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Mollom CAPTCHA (play audio CAPTCHA)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.